میز کنفرانس

7/300/000 تومان
این میز کنفرانس زیبا و شکیل 17 نفره است که شامل یک میز اداری در راس و دو بال در طرفین است. جنس میز ملامینه است که آب در آن نفوذ نمی کند و خط نیز نمی افتد.
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

این میز کنفرانس زیبا و شکیل 17 نفره است که شامل یک میز اداری در راس و دو بال در طرفین است. جنس میز ملامینه است که آب در آن نفوذ نمی کند و خط نیز نمی افتد. تمامی لبه های این میز کنفرانس، با نوارهایی از جنس پی وی سی در حرارتی نزدیک به 200 درجه سانتیگراد توسط دستگاه های اتوماتیک پوشانده شده تا میز لب پر نشده و لبه های آن محفوظ بماند.

قسمت راس این میز که خود یک میز مدیریتی است از ابعادی در حدود (به خاطر منحنی ها ابعاد در جلو وعقب میز متغیر است )  160 در 70 سانتیمتر ساخته شده و به ازای هر نفر در طرفین 70 سانتیمتر میز در نظر گرفته شده .

بنابراین طول این میز 6 متر و نیم به همراه میز مدیریتی آن است.این میز کنفرانس در عریض ترین جای خود 2 متر و هفتاد سانتیمتر و در ابتدای میز 180 سانتیمتر عرض دارد.

 

نظرات