کتابخانه تمام طبقه dc700

470/000 تومان
کتابخانه تمام طبقه dc700 یکی از پرکاربردترین کتابخانه های موجود در بازار است و مناسب دفتر کار و منازل می باشد.
زمان تحویل: 2-5 روز کاری
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

کتابخانه تمام طبقه  dc700 یکی از پرکاربردترین کتابخانه های موجود در بازار است و مناسب دفتر کار و منازل می باشد.

سادگی این کتابخانه اجازه می دهد که بتوانید آن را هم در خانه و هم در اماکن اداری استفاده نمایید. طبقات این کتابخانه ثابت هستند و قابل تغییر نیستند.

این کتابخانه در مدل های دو طبقه، سه طبقه، چهار طبقه و پنج طبقه موجود است.

 

تعداد طبقات

قیمت

2 طبقه

145000

3 طبقه

190000

4 طبقه

235000

5 طبقه

280000

 

نظرات
زمان تحویل: 2-5 روز کاری