ست رومیزی مدیریتی ایرانی

290/000 تومان
ست مدیریتی رومیزی افرا را در دو کلمه می توان توصیف کرد: ساده و کاربردی. 7 تکه این ست شامل زیر دستی، جای پاکت، جای کاغذ یادداشت، پایه تقویم، قلمدان دو تایی، کازیه و یک لیوان جامدادی است که به خاطر طراحی و سایز آن می تواند به عنوان جاسوزنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

ست مدیریتی رومیزی افرا را در دو کلمه می توان توصیف کرد: ساده و کاربردی. 7 تکه این ست شامل زیر دستی، جای پاکت، جای کاغذ یادداشت، پایه تقویم، قلمدان دو تایی، کازیه و یک لیوان جامدادی است که به خاطر طراحی و سایز آن می تواند به عنوان جاسوزنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رنگ مشکی این ست رومیزی مدیریتی کار شما را برای ست کردن میز کارتان راحت می کند. این ست رومیزی که تمام وسایل ضروری اداری را برای شما یکجا فراهم کرده ساخت ایران است و سه سال کامل ضمانت دارد.

 

نظرات