ست رومیزی مدیریتی راش

790/000 تومان
ست رومیزی مدیریتی راش تعبیری ملموس از ظرافت و زیبایی است. 8 تکه این مجموعه شامل زیردستی، جای پاکت نامه، جای کاغذ یادداشت،
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

ست رومیزی مدیریتی راش تعبیری ملموس از ظرافت و زیبایی است. 8 تکه این مجموعه شامل زیردستی، جای پاکت نامه، جای کاغذ یادداشت، قلمدان دوتایی با یک نگهدارنده کارت ویزیت، نامه باز کن، پایه تقویم، و یک کازیه دو طبقه است. تکه هشتم یک گیره نگهدارنده یادداشت است با طراحی ظریف و کاربردی. این گیره که به شکل یک گیره کاغذ بسیار بزرگ است و روی پایه چوبی مثلثی شکل نصب شده است امکان نگه داشتن یادداشتی خاص مثل یک جمله الهام بخش و یا یادآوری تماسی ضروری را جلوی چشمانتان به شما خواهد داد.

وجه مدرن و در عین حال کاربردی ست رومیزی مدیریتی راش آن را به یک مجموعه یکتا بدل کرده است. به عنوان مثال ترکیب شکل واقعی یک گیره کاغذ در اندازه ای بزرگتر با کاربردی دیگرگونه از آن می تواند برای یک مدیر با سلیقه ای  مدرن و خاص دلپذیر باشد.

 

نظرات