ست رومیزی مدیریتی سدار

1/400/000 تومان
ست رومیزی مدیریتی سدار 12 تکه شامل یک کازیه، لیوان جای نوشت افزار، جای پاکت، جای کاغذ یادداشت، پایه تقویم، جای چسب مدرن، آهنربای جای سوزن، پاکت نامه باز کن، منگنه، منگنه کش، پانچ و زیردستی است.
دردسترس نمی باشد

ست رومیزی مدیریتی سدار 12 تکه شامل یک کازیه، لیوان جای نوشت افزار، جای پاکت، جای کاغذ یادداشت، پایه تقویم، جای چسب مدرن، آهنربای جای سوزن، پاکت نامه باز کن، منگنه، منگنه کش، پانچ و زیردستی است.

این ست رومیزی بسیار زیبا و مدرن است و واقعا به یک میزمدیریت زیبایی و نظم می بخشد. ساخت کشور تایوان است و سه سال کامل ضمانت دارد.

 

نظرات