شکایت

مدیریت فروشگاه

آدرس:

  • مرتضی کرد خیابان نرگس ولایت 5 گاراژ سمسام
  • تهران

تلفن:

  • 95118331
  • 02195118331
  • 09120707653

سایر اطلاعات:

درصورت بروز هرگونه مشکل یا شکایت میتوتنید در ساعات اداری با

شماره تلفن دفتر 95118331

تماس گرفته یا بصورت حضوری به نشانی 

تهران -مرتضی کرد خیابان نرگس ولایت 5 گاراژ سمسام

مراجعه نمایید 

یا در صورت تمایل پیغام بگذارید در اسرع وقت (2ساعت کاری ) با شما تماس خواهیم گرفت 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

لینک ها