پاراوان چوبی تاجدار

تومان0
Qty.

پاراوان چوبی تاجدار از چهار قسمت با عرض 39 سانتیمتر تشکیل شده که این 4 قسمت کنار هم به صورت هفت و هشتی (جناغی) با لولا به یکدیگر متصل شده اند

و قسمت بالای هر قسمت بصورت تاج طراحی شده است. روی صفحات هر قسمت و نیز در قسمت تاج آن طرحهایی با لیزر معرق کاری شده است.
پاراوان چوبی تاجدار وقتی باز می شود باید زاویه ای بین قسمتهای آن باشد تا بتواند روی زمین مثل یک دیوار ثابت بماند و تعادل خود را حفظ کند. زاویه هر قسمت می تواند بین 90 تا 165 درجه باشد. وقتی پاراوان باز می شود، چون 4 قسمت آن با زاویه کنار هم قرار میگیرند دیواری حدودا به طول 152 سانتیمتر تشکیل می دهند. البته اگر زاویه بین هر دو قسمت 90 درجه باشد، طول دیوار نصف شده و حدود 78 سانتیمتر می شود. این پاراوان 180 سانتیمتر ارتفاع دارد و سبک هست و جابجایی آن راحت است.

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0