تابوره پشتی دار

390/000 تومان
تابوره ها اکثراً در جایی استفاده می شوند که نیاز هست چرخش و جابجایی زیاد باشد و در عین حال زیر میز براحتی جا شوند. اما گاهی هم بنابر نیاز اپراتور، تابوره باید پشتی دار باشد.
رنگ روکش صندلی ها:
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

تابوره ها اکثراً در جایی استفاده می شوند که نیاز هست چرخش و جابجایی زیاد باشد و در عین حال زیر میز براحتی جا شوند. اما گاهی هم بنابر نیاز اپراتور، تابوره باید پشتی دار باشد. این تابوره پشتی دار از مرغوب ترین نوع چرم و بهترین اسفنج تولید شده. باعث تعریق بدن شما نمی شود و تغییر حالت نیز نمی دهد.

 

نظرات