Product Image

میز مدیریتی کد m125

میز مدیریتی کد m125 جزء میزهای مدیریتی است که دارای یک ال ثابت که داخل آن سه کشو و یک کمد و جای کیس قرار دارد.

موجود در انبار

Sku:m125

4,420,000 تومان