Product Image

فایل چوبی 2 کشو پرونده خور

این محصول به فایل چوبی معروف است بر حسب تعداد کشوها نام گذاری می شود.

موجود در انبار

Sku:f168

1,900,000 تومان