آفر های ویژه
  • Prev
2/890/000 تومان   2/480/000 تومان

آفر دو تکه که شامل موارد زیر است:

میز مدیریت

میز کنفرانس 6 نفره

 

طراحی بی نظیر و خلاقانه که ...

3/800/000 تومان   3/480/000 تومان

آفر 3 تیکه شماره 1 آقای میز

1- میز مدیریت با ال 

2- کتابخانه 4 تکه 

3- جلو مبلی 

این مجموعه ...

3/950/000 تومان   3/850/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 6 آقای میز

1- میز مدیریت

2- کنفرانس

3- صندلی مدیریت

4- صندلی کنفرانس 4 عدد

...

4/800/000 تومان   4/600/000 تومان

آفر 2 تیکه شماره1 آقای میز

1- میز مدیریت لیندا با ال سایز 2 متر

2- کتابخانه ویژه لیندا 

 این ...

3/990/000 تومان   3/890/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ...

5/100/000 تومان   4/900/000 تومان

آفر4تیکه شماره 5 آقای میز

1- میز مدیریت

2-میز کنفرانس

3- کتابخانه خواص 3 تکه

4- کمد ویترینی

...

صندلی
  • Prev
980/000 تومان
260/000 تومان   390/000 تومان
980/000 تومان
1/200/000 تومان
450/000 تومان   730/000 تومان
365/000 تومان   320/000 تومان
215/000 تومان   340/000 تومان
490 تومان   860/000 تومان
1/050/000 تومان
590/000 تومان