آفر های ویژه
  • Prev
2/200/000 تومان   2/050/000 تومان

آفر دو تکه که شامل موارد زیر است:

میز مدیریت

میز کنفرانس 6 نفره

 

طراحی بی نظیر و خلاقانه که ...

3/200/000 تومان   2/890/000 تومان

آفر 3 تیکه شماره 1 آقای میز

1- میز مدیریت با ال 

2- کتابخانه 4 تکه 

3- جلو مبلی 

این مجموعه ...

3/100/000 تومان   2/980/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 6 آقای میز

1- میز مدیریت

2- کنفرانس

3- صندلی مدیریت

4- صندلی کنفرانس 4 عدد

...

4/250/000 تومان   4/050/000 تومان

آفر 2 تیکه شماره1 آقای میز

1- میز مدیریت لیندا با ال سایز 2 متر

2- کتابخانه ویژه لیندا 

 این ...

2/450/000 تومان   2/290/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ...

4/400/000 تومان   4/100/000 تومان

آفر4تیکه شماره 5 آقای میز

1- میز مدیریت

2-میز کنفرانس

3- کتابخانه خواص 3 تکه

4- کمد ویترینی

...

صندلی
  • Prev
980/000 تومان
260/000 تومان   230/000 تومان
980/000 تومان
1/200/000 تومان
450/000 تومان   730/000 تومان
215/000 تومان   175/000 تومان
490 تومان   860/000 تومان
1/050/000 تومان
590/000 تومان