آفر های ویژه
  • Prev
1/150/000 تومان   1/050/000 تومان

آفر دو تکه که شامل موارد زیر است:

میز مدیریت

میز کنفرانس 6 نفره

 

طراحی بی نظیر و خلاقانه که ...

1/830 تومان   1/600/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 6 آقای میز

1- میز مدیریت

2- کنفرانس

3- صندلی مدیریت

4- صندلی کنفرانس 4 عدد

...

2/100/000 تومان   1/850/000 تومان

آفر 2 تیکه شماره1 آقای میز

1- میز مدیریت لیندا با ال سایز 2 متر

2- کتابخانه ویژه لیندا 

 این ...

2/050/000 تومان   1/900/000 تومان

آفر4تیکه شماره 5 آقای میز

1- میز مدیریت

2-میز کنفرانس

3- کتابخانه خواص 3 تکه

4- کمد ویترینی

...

1/620/000 تومان   1/510/000 تومان

آفر 4 تیکه شماره 7 آقای میز

1- میز مدیریت

2- فایل پرونده خور 4 کشو 

3- صندلی مدیریت

4- کتابخانه ...

1/650/000 تومان   1/590/000 تومان

میز مدیریت و کنفرانس پویا کنفرانس

 آفر شامل : 

1- میز مدیریت با ال 

2- میز کنفرانس خط دار

3- ...

صندلی
  • Prev
450/000 تومان
499/000 تومان
185/000 تومان   155/000 تومان
420/000 تومان   380/000 تومان
420/000 تومان   360/000 تومان
98/000 تومان
360/000 تومان
415 تومان   390/000 تومان
400/000 تومان
170/000 تومان
365/000 تومان
230/000 تومان   210/000 تومان